آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

5
(6)

آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

بخشنامه آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها، دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران کشور :

اصلاح جداول آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران طبق مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در فایل پیوست تقدیم میگردد.

تماس با ما

جهت دانلود بر رو لینک زیر کلیک نمایید

دانلود مستقیم

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

به موجب این اصلاحیه، منظور از کارکنان، اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و پرسنل امتیازآور شرکت می باشند

که لازم است جهت امتیازآوری، دارای حداقل ۳۶ ماه سابقه کار مرتبط در ۶ سال گذشته منتهی به درخواست صلاحیت، مستند به بیمه و یا روزنامه رسمی در فعالیت‌های مرتبط باشند.

در خصوص کارکنان امتیازآور، لازم است حداقل سه ماه از سابقه کار مفید و مرتبط آنها منتهی به زمان تشخیص صلاحیت در شرکت متقاضی باشد.

برای شرکت‌هایی که برای اولین بار درخواست تشخیص صلاحیت دارند و بالاترین پایه درخواستی آنها پایه ۵ است، امتیاز کارکنان آنها، صرفاً از طریق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کسب می شود.

در مورد شرکت هایی که امتیاز تجمعی تجربه کاری آنها در ۱۵ سال گذشته احراز نشود و سابقه قدمت شرکت بیش از ۱۵ سال است،

مشروط به اینکه هیئت مدیره و سهامداران آن تغییر پیدا نکرده باشد، به ازای هر سال مازاد بر ۱۵ سال در ۳۰ سال گذشته، ضریب افزایشی ۰/۰۴ به امتیاز کار تجربی اضافه می شود.

حداکثر ضریب افزایشی متعلقه ناشی از این تبصره در سرجمع امتیاز، ۰/۵ و فقط در یک رشته موثر خواهد بود.

همچنین در سال هایی که ضریب ۲‏/۱ مندرج در رابطه ۴ با ضریب متوسط افزایش وزنی متناسب نباشد

(بیش از ۱۰ درصد تفاوت داشته باشد)، میانگین ضرایب تعدیل ابلاغ شده مربوط به آن سال کار شاخص در سال هایی که قرارداد در آن جاری بوده، جایگزین ضریب Pk  گردد.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.